A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Громадські слухання

Дата: 26.01.2021 15:40
Кількість переглядів: 45

Додаток 1

до Статуту Мартинівської  територіальної громади, затвердженого рішенням Мартинівської сільської ради 8-го скликання  від _______________

 

 

Порядок організації громадських слухань

Мартинівської  територіальної громади

 

1. Загальні положення

 1.1. Порядок організації громадських слухань Мартинівської територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог, передбачених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та є додатком і невід’ємною частиною Статуту Мартинівської сільської  територіальної громади.

1.2. Цей Порядок визначає організацію ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань.

1.3. Порядок не поширюється на проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

1.4. Сільський голова, сільська рада, постійні депутатські комісії ради можуть ініціювати проведення консультацій з членами територіальної громади у формі громадських слухань шляхом видання розпорядження або ухвалення відповідного рішення. У цьому випадку сільський голова, сільська рада, постійна комісія ради є ініціаторами громадських слухань. Вказані ініціатори можуть створювати робочі групи з підготовки до проведення громадських слухань у складі посадових осіб сільської ради, депутатів сільської ради, експертів, фахівців відповідної галузі та ін. Робочі групи проводять засідання, про що складається протокол у довільній формі. Підготовка до громадських слухань проводиться відповідно до пункту 3 цього Порядку.

1.5. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування України».

1.6. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості безпосередньо брати участь у порушенні питань та внесенні пропозицій щодо питань місцевого значення.

1.7. Предметом громадських слухань можуть бути такі питання місцевого значення:

- проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

- звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі - підприємств, установ і організацій - надавачів послуг);

- проект Статуту територіальної громади;

- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;

- охорона об’єктів культурної спадщини;

- розміщення на території громади екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів, на яке належить до компетенції сільської ради;

- інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування.

1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та законодавству України.

1.9. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.10. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.11. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті на громадських слуханнях.

1.12. У громадських слуханнях можуть брати участь члени територіальної громади, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, сільських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.

 1.13. Участь депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях з питань, що відносяться до напрямів їхньої діяльності є обов’язковою.

1.14. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

- усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади;

- частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону;

- частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

1.15. Громадські слухання, з питань віднесених до відання сільського голови, Мартинівської сільської ради та виконавчого органу Мартинівської сільської ради проводяться не рідше одного разу на рік.

 2. Ініціювання та порядок призначення громадських слухань

 2.1. Ініціаторами проведення громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади. Ініціативна група створюється у складі не менше 3 (трьох) членів територіальної громади.

Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Мартинівської сільської ради у вигляді письмового повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку, в якому обов’язково зазначаються:

- тема (питання), що пропонується до розгляду;

- пропозиції щодо запрошених осіб.

Окрім того, обов’язково додається оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення відповідних громадських слухань, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Затверджені форми-зразки повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань та підписного листа із підписами членів територіальної громади на підтримку проведення громадських слухань розміщуються на офіційному веб-сайті ради http://martynivka.gromada.org.ua.

2.1. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали, що виносяться на слухання.

2.2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане ініціативною групою, повинно бути підписане всіма членами ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, домашньої адреси та контактного номеру телефону. Своїм підписом вони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

Громадські слухання, що стосуються

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань

усіх членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах усіх населених пунктів територіальної громади

50

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного населеного пункту, мікрорайону

30

частини членів територіальної громади, які мають місце постійного проживання у межах одного кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку

10

 Під час збору підписів ініціативна група зобов’язана попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. Також ініціативна група зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.4. Секретар ради перевіряє повноту та правильність записів у підписних листах і повідомляє ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть вносити правильні записи і додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

2.5. Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.6. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється протягом 3 (трьох) робочих днів від дня передачі пакету документів вказаного у пункті 2.2 цього Порядку, про що секретар ради письмово повідомляє ініціативну групу з проведення громадських слухань.

 3. Підготовка громадських слухань

 3.1. Сільський голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань (прийняття рішення сільською радою, одержання протоколу постійної депутатської комісії ради) видає розпорядження про призначення громадських слухань.

Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

В розпорядженні сільського голови, зазначається:

- територія, на яку поширюється проведення громадських слухань;

- тема громадських слухань;

- дата, місце, час їх проведення;

- ініціатор;

-посадові особи сільської ради, відповідальні за організаційно - методичну підготовку громадських слухань;

-особи, що запрошуються на слухання (депутати сільської ради, експерти, фахівці відповідної галузі та ін.);

- план заходів з організації підготовки слухань.

Таке саме розпорядження видає сільський голова у разі, коли ініціатором громадських слухань є він сам, сільська рада або постійна депутатська комісія.

3.2. Підготовка громадських слухань здійснюється за участю посадових осіб сільської ради спільно з ініціатором громадських слухань.

3.3. Громадські слухання призначаються у вихідні, або в робочі дні після 18 години у найбільшому за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території або поблизу території відповідного населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, багатоквартирного житлового будинку.

У разі значної кількості питань, які виносяться на громадські слухання, вони можуть призначатись на таку кількість днів, яка буде достатньою для розгляду.

3.4. Секретар ради не пізніше як за 10 календарних днів до їх проведення забезпечує сповіщення членів територіальної громади про дату, час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання шляхом відповідної публікації у місцевій пресі та на офіційному веб-сайті ради.

3.5. Члени територіальної громади мають бути проінформовані про час, місце, де вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

3.6. Секретар ради забезпечує відкритий доступ членів територіальної громади до матеріалів, поданих ініціатором до звернення про проведення громадських слухань, в приміщенні селищної ради та на офіційному веб-сайті ради. У разі організації ініціатором до проведення громадських слухань попереднього громадського обговорення за допомогою соціальних мереж, адреси таких веб-сайтів за його клопотанням секретар ради оприлюднює у місцевій пресі та на офіційному веб-сайті ради.

3.7. Члени громади приходять на громадські слухання вільно відповідно до оголошення про їх проведення.

3.8. Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечують посадові особи сільської ради спільно з ініціатором громадських слухань. Для реєстрації необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

            4. Порядок проведення громадських слухань

 4.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводиться їх аудіо- або відеозапис.

4.2. Ініціатор або його представник відкриває громадські слухання, після чого пропонує до обрання головуючого та секретаря громадських слухань, за кандидатури яких мають проголосувати члени територіальної громади, які зареєструвались. Секретар громадських слухань веде протокол, який підписують голова та секретар громадських слухань.

4.3. Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 (трьох) осіб.

4.4. Головуючий на громадських слуханнях коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.5. Головуючий в порядку черги надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

4.6. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються за 30 хвилин до їх початку в списку учасників громадських слухань, згідно із додатком 3 до цього Порядку, під час реєстрації їм видаються мандати для голосування.

У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані, що завіряється їх особистим підписом. Посадова особа сільської ради зобов`язана попередити громадянина, що своїм підписом він дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.7. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний.

4.8. В порядку денному визначається час для звітів й доповідей, співдоповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Порядок денний слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи в обговоренні.

4.9. На громадських слуханнях розглядаються та приймаються рішення із питань, які було внесено до порядку денного і про які було повідомлено учасників громадських слухань.

4.10. Громадський порядок під час проведення громадських слухань забезпечують працівники поліції, яких сільська рада має завчасно попередити про проведення громадських слухань.

4.11. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку денного та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадських слухань більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує час для виступу.

4.12. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

5. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

5.1. За результатами громадських слухань складається протокол згідно із додатком 4 до цього Порядку, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань та оприлюднюється у 10 денний термін на офіційному веб-сайті сільської ради.

5.2. Крім викладу перебігу слухань протокол повинен містити:

- тему, час і місце проведення громадських слухань;

- кількість їх учасників;

- пропозиції, що були висловлені в під час слухань;

- результати голосування;

- звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

5.3. Протокол громадських слухань протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляється до сільської ради для обов’язкового розгляду.

5.4. Ініціатор проведення громадських слухань має право бути присутнім під час розгляду селищною радою пропозицій громадських слухань.

5.5. За результатами розгляду пропозиції громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

- врахувати пропозиції;

- відхилити пропозиції;

- частково врахувати пропозиції.

5.6. Про результати розгляду сільською радою пропозицій громадських слухань повідомляється громадськість шляхом відповідної публікації на офіційному веб-сайті ради.

 

 

Секретар ради                                                                             О.Ю. Ляхова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь