A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти

Дата: 02.02.2021 17:19
Кількість переглядів: 45

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

третя  позачергова сесія восьмого скликання

 

 

РІШЕННЯ

29 січня 2021 року                                                                      с.Мартинівка

 

 

 

 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти

                           

 

На підставі вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року за № 291, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти,  (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на конкурсну комісію.

 

 

Сільський голова                                                Віктор Котенко

                                         

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ІІІ позачергової сесії

VІІІ скликання

від 29.01.2021 р

Мартинівської сільської ради

сільський голова

________________ В.І.Котенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти

 

1. Це  положення   визначає  механізм  призначення  на посаду  керівників  закладів  загальної середньої  освіти (далі – заклади  освіти), які перебувають у власності Мартинівської сільської ради (далі- Засновник).

2. Керівником  закладу освіти може  бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою  та має  вищу  освіту  не нижче  освітнього ступеня магістра або спеціаліста, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські  здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню  професійних  обов’язків.

3. Призначення керівників закладів освіти здійснюється про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти. Призначення  керівників  закладів  освіти здійснюється  за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом  укладання  контракту.

4. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає Засновник, в особі голови сільської ради, шляхом видання розпорядження:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу  освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу  освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу  освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

Документи  для  участі  в конкурсі подаються протягом  20 календарних днів  з  дня оприлюднення  оголошення  про  проведення  конкурсу.

7. Для проведення конкурсу розпорядженням голови сільської ради утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад у кількості 9 осіб, до якого включаються:

- 3 (три)  представника Засновника;

- 3 (три) від об’єднання батьків закладу освіти (згідно з протоколом засідання (зборів, тощо) об'єднання);

- 3 (три) від педагогічного колективу закладу освіти (згідно з протоколом зборів трудового колективу).

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

  • є недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників та представників органів виконавчої влади.

8. Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у строк 20   календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайті Засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

10. Засновник організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом  освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу  освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу освіти та оприлюднюються на веб-сайті засновника.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

12. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору приймає рішення, яким визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, надає дане рішення Засновнику та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Засновника.

13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Мартинівська сільська рада призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

15. У разі  дострокового розірвання контракту з директором закладу освіти за ініціативою відділу освіти, культури, спорту, відділ освіти, культури та спорту направляє голові Мартинівської сільської ради лист та довідку про результати роботи директора за контрактом з мотивованими пропозиціями щодо дострокового розірвання строку дії контракту.  Протягом 3-х робочих днів голова сільської ради повинен надіслати ці документи на розгляд конкурсної комісії та повідомити директора, що надійшли такі матеріали. Директор в термін 5-ти діб після отримання повідомлення може подати заперечення. Конкурсна комісія в термін 7 робочих днів після надходження матеріалів розглядає їх, готує висновок та в термін 2-х робочих днів надає його голові сільської ради. В термін 3 робочі дні голова сільської ради повідомляє відділ освіти, культури та спорту про прийняте рішення конкурсною комісією або видає розпорядження про проведення конкурсу.

16. В разі звільнення директора закладу освіти по іншим мотивам згідно  з Кодексом законів про працю відділ освіти, культури та спорту  термін 1 робочого дня направляє голові сільської  ради лист про розірвання контракту. Голова сільської ради в термін 1 робочого дня письмово повідомляє про це конкурсну комісію, яка може розглянути це питання та запросити на засідання директора. За результатами розгляду конкурсна комісія може надавати голові селищної ради висновок.

 

 

Начальник відділу                                                             Тетяна ГРЕЧКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь