A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про створення комісії з питань ТЕБ та НС та затвердження Положення про неї.

Дата: 18.02.2021 09:56
Кількість переглядів: 504

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Четверта позачергова сесія восьмого  скликання

 

       РІШЕННЯ

 

від 12 лютого 2021 року                                                                  с.Мартинівка         

Про створення комісії з питань ТЕБ та НС

та затвердження Положення про неї

У відповідності до п. 3 ст. 36, ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування”, ст. 19 п. 2 «Кодексу цивільного захисту України», пунктів 10, 11 «Положення про єдину державну систему цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р № 11 та «Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р № 409, сільська рада:

В И Р І Ш И ЛА:

1.Створити комісію та затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мартинівської сільської ради згідно з додатком 1.

2.Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно з додатком 2.

3.Контроль за виконанням Положення покласти на заступника сільського голови Олександра Родика.

Сільський голова                                                             В.І.Котенко

 

 

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мартинівської сільської ради

 1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) є постійно діючим органом, яка утворюється Мартинівською сільською радою для координації діяльності Мартинівської сільскої ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і території сіл Мартинівка, Варварівка, Мар’янівка, Білухівка, Знаменка та селищ Красне, Тишенківка, Вакулиха, Шевченка від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням.
 3. До основних завданнь Комісії можна віднести наступне:

Координація діяльності Мартинівської сільської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:

 • функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
 • здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
 • залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;
 • забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
 • навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;
 • визначенням меж зони надзвичайної ситуації;
 • здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
 • організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
 • організацією та здійсненням: заходів щодо життєзабезпечення населення Мартинівської громади, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; заходів з евакуації (у разі потреби); радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і території від наслідків надзвичайної ситуації;
 • вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;
 • здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
 • інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
 • забезпеченням: життєдіяльності об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;
 • стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;
 • безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;
 • санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 • організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;
 • встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо;

Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

 • функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;
 • здійснення заходів: щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
 • щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;
 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має на меті наступне:

У режимі повсякденної діяльності:

 • здійснює координацію Мартинівської сільської ради щодо виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
 • здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);
 • сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;
 • координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;
 • погоджує перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні.

 

У  режимі підвищеної готовності:

 • здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
 • організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і території у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;
 • забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого рівня;
 • готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
 • координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
 • забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

У режимі надзвичайної ситуації:

 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
 • організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня;
 • залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
 • вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;
 • забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;
 • встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;
 • організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації;
 • приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;
 • вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

У режимі надзвичайного стану:

 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;
 • здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян.

5) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 1. Комісія має право:
 • залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
 • заслуховувати інформацію місцевого органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Мартинівської громади, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;
 • одержувати від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Мартинівської громади, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;
 • залучати до участі у своїй роботі представників  місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Мартинівської громади (за погодженням з їх керівниками);
 • розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.
 1. Головою Комісії є сільський голова.

Роботою Комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням заступник сільського голови, на якого покладені певні обов’язки.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

Посадовий склад Комісії затверджується рішенням сесії Мартинівської сільської ради, на основі пропозицій місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Мартинівської громади.

Персональний склад Комісії затверджується головою комісії.

Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаря Комісії.

 1. Голова Комісії має право:
 • залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;
 • приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;
 • вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;
 • делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови Комісії.
 1. Секретар Комісії забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень.

 

 1. Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

 1. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Мартинівської громади.

 

 1. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

 1. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Мартинівську сільську раду.

.

Заступник сільського голови                                     Олександр Родик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

 комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

 


п/п

Установи та організації

Посада

 

Прізвище імя та побатькові

    1.

Мартинівська сільська рада

Мартинівський сільський голова

Котенко Віктор Іванович

    2.

Мартинівська сільська рада

Заступник Мартинівського сільського голови

Родик Олександр Анатолійович

    3.

Мартинівська сільська рада

Керуючий справами Мартинівської сільської ради (секретар виконкому)

Дроздович Ігор Анатолійович

    4.

Халтуринське ГСКП

Директор

Чернега  Михайло Олегович

    5.

АЗПСМ

Сімейний лікар

Зубенко Тетяна Анатоліівна

    6.

Варварівський старостинський округ

Староста

Данець Михайло Федорович

    7.

Білухівський старостинський округ

Староста

Бойченко Алла Миколаївна

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь