A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про затвердження комплексної Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області на 2021-2023 роки

Дата: 03.03.2021 09:20
Кількість переглядів: 80

 

ПРОЄКТ

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ята  чергова сесія восьмого  скликання

 

РІШЕННЯ

 

від 12 березня 2021 року                                               с. Мартинівка  

 

Про затвердження комплексної Програми

профілактики правопорушень та боротьби

зі злочинністю  на території Матинівської

сільської ради Полтавської області

на 2021-2023 роки»

 

                   Керуючись ст. 38 та ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ст. 5 та 105 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», наказу Міністерства внутрішніх справ України № 468 від 19.06.2020 року  «Про затвердження Змін до Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції», пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади»,  з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері законності та правопорядку,  забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення криміногенної ситуації у населених пунктах Мартинівської територіальної громади, сільська рада,

  ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити комплексну Програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області (далі – Програма) на 2021-2023 роки», додається.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості.

 

           

      Сільський голова                                           Віктор Котенко

 

Назва Програми

Комплексну Програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області (далі – Програма) на 2021-2023 роки»

Підстави для розробки Програми

На офіційному веб-сайті сільської ради http://martynivka.gromada.org.ua/

Оприлюднення підготовки проекту Програми

 

Дата затвердження Програми

12.03.2021р.

Головний розробник Програми

Начальник управління правового та кадрового забезпечення

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)

Структурні підрозділи виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, Карлівське  відділення поліції Головного Управління національної поліції в Полтавській області

Основні цілі Програми

Забезпечити здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій

Основні завдання Програми

      Підтримка публічного порядку та безпеки громадян, профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці.

     Залучення до цього громадських формувань. Зниження злочинності та корупційних діянь. Попередження вчинення повторних злочинів.

     Зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин та умов, що спричиняють втягнення їх у протиправну діяльність.

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

 

Фінансування

В межах коштів, виділених міським бюджетом

Система організації контролю за виконанням заходів Програми

Мартинівська сільська рада, Виконавчий комітет Сільської ради

 

Паспорт Програми

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої чергової сесії Мартинівської сільської  ради VIII скликання

 від 12 березня 2021 р.

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ ТЕРИТОРІЇ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  НА 2021-2023 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мартинівка

2021 р.

Розділ 1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її

розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Останні події 2014-2019 років, що розгортаються на теренах нашої держави, пов’язані із суттєвим збільшенням криміногенних загроз громадській безпеці та громадського порядку і зумовлюють необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць негативно позначається на рівні злочинності, призводить до збільшення кількості випадків шахрайського заволодіння коштами пенсіонерів, одиноких громадян та людей похилого віку, крадіжок з офісів і помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, протиправних проявів у молодіжному середовищі та серед неповнолітніх, інших правопорушень та злочинів.

Питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення публічної безпеки і порядку, дієвої протидії злочинності та правопорушенням, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, завжди були першочерговими.

У зв’язку із зазначеним, розроблено комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області на 2021-2023 роки (далі – Програма).

 

Розділ 2. Мета та завдання Програми

Метою цієї Програми є підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів, забезпечення узгоджених заходів, спрямованих на забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення системи оперативного реагування на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;

упровадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів екстреного виклику поліції тощо);

залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;

підвищення рівня дорожньої дисципліни;

провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також, розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень.

Перелік заходів, що сприятимуть виконанню вказаних завдань Програми, наведено у додатку 1.

 

Розділ 3. Ресурсне забезпечення Програми.

         Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів Мартинівської сільської ради Полтавської області та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

         Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми є орієнтовними і в ході виконання можуть уточнюватися.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.

Контроль за цільовим використанням коштів з бюджету  сільської ради здійснює постійна комісія  сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Розділ 4. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми сприятиме:

підвищенню рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів;

ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини;

оперативному реагуванню на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;

упровадженню сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;

залученню громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дії криміногенних факторів;

забезпеченню екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі, здійсненню профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями,;

інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень;

поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в населених пунктах  сільської ради.

 

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Організація виконання Програми покладається на апарат виконавчого комітету  сільської ради та Головне управління Національної поліції в Полтавській  області.       

         Контроль за виконанням Програми покладено на селищного голову.

 

 

 

Сільський голова                                           Віктор Котенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ЗАХОДИ

комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Мартинівської сільської ради Полтавської області на 2021-2023 роки

 

 

1. Провести детальний аналіз криміногенної ситуації та визначити населенні пункти для відкриття поліцейських станцій.

 

Головне управління Національної поліції в Полтавскій області, виконавчий комітет  сільської ради

2021-2023 роки

 

2. З метою створення належних умов для діяльності поліцейського офіцера громади, сприяти, в межах чинного законодавства, у вирішенні питання щодо створення належних умов для служби та відпочинку (виділення відповідних приміщень), а також придбання меблів та оргтехніки

 

                                                        Виконавчий комітет  сільської ради

                                            2021-2023 роки

 

3. З метою забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, сприяти, в межах компетенції, виділенню паливно-мастильних матеріалів на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади

 

Виконавчий комітет  сільської ради

2021-2023 роки

 

4. З метою забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, сприяти, в межах компетенції, здійсненню технічного обслуговування службового автомобіля

Виконавчий комітет  сільської ради

2021-2023 роки

5. З метою забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, сприяти, в межах компетенції, виділенню канцелярських товарів (папір, ручки, олівці, скрепки тощо).

 

Виконавчий комітет  сільської ради

2021-2023 роки

 

6. Сприяти, в межах чинного законодавства, у виготовленні та розміщенні наочних агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів, зокрема, рекламних площах, у місцях масового перебування громадян, громадського транспорті тощо

 

Виконавчий комітет  сільської ради

Головне управління Національної поліції в Полтавській області

2021-2023 роки

 

7. З метою посилення контролю щодо недопущення негативних проявів стосовно дітей під час навчального чи виховного процесу, сприяти в облаштуванні навчальних та дошкільних закладів системами відеонагляду.

 

                                                        Виконавчий комітет  сільської ради

                                                        2021-2023 роки

 

 

 

 

 

            Сільський голова                                                         Віктор Котенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь