A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Мартинівської сільської ради на 2021-2025 роки.

Дата: 22.03.2021 16:18
Кількість переглядів: 21

ПРОЄКТ

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

шоста позачергова сесія восьмого  скликання

 

       РІШЕННЯ

 

01 квітня 2021 року                                                      с.Мартинівка

                                                           

 

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Мартинівської сільської ради  на 2021-2025 роки

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та, з метою підвищення рівня правової освіти мешканців Мартинівської сільської територіальної громади, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки, Мартинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму правової  освіти населення Мартинівської сільської ради на 2021-2025 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості.

 

 

Сільський голова                                                    Віктор Котенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  VI сесії  VIII скликання

Мартинівської сільської ради

від 01 квітня 2021 року

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

надання безоплатної правової допомоги населенню

Мартинівської сільської ради  на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

с. Мартинівка

2021 рік

 

ПАСПОРТ

програми надання безоплатної правової допомоги населенню

Мартинівської сільської ради на 2021-2025 роки

 

1

Розробники програми

Мартинівська сільська рада, Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

2

Відповідальні виконавці

програми

Мартинівська сільська рада, Виконавчий комітет Мартинівської міської ради, Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»)

3

Мета

забезпечення державної гарантії рівних можливостей для доступу громадян до джерел правової інформації та до правосуддя та надання правових послуг із захисту, здійснення представництва в судах, інших органах, складання процесуальних документів

4

Термін реалізації програми

початок: січень 2021 року,

закінчення: грудень 2025 року.

5

Контроль за виконанням програми

Мартинівська сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

Конституція України (стаття 59) закріплює право кожного на  професійну правничу допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу (далі – БППД), а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу (далі –БВПД) у випадках, передбачених цим Законом.

Усвідомлюючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної правової допомоги (далі – БПД), з метою розширення можливостей отримання безоплатної правової допомоги Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Мартинівської сільської ради на 2021-2025 роки  (далі – Програма) передбачає подальший розвиток та удосконалення системи надання правової допомоги, а також забезпечення права громадян на її отримання.

У державотворчому процесі нашої держави праву відводиться провідна роль. Складною є ситуація з дотриманням прав людини. Існує гостра потреба в активізації подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право.

Проте в на території Мартинівської об’єднаної територіальної громади ще не все зроблено для створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні.

Мартинівська сільська рада відноситься до юрисдикції Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відділу «Карлівське бюро правової допомоги», який розташований в м. Карлівка. Через територіальну віддаленість вразливі верстви населення громади не мають можливості звернутися до бюро правової допомоги, що суперечить статті 5 Закону, якою визначено принцип доступності такої допомоги.

Населення, яке проживає на території Мартинівської сільської ради мало проінформоване про те, що відповідно до Закону має право звертатися для отримання необхідної правової інформації та консультацій до органів місцевого самоврядування та/або до інших суб’єктів надання БППД, а також на отримання безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок держави у Полтавському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»).

Таким чином, на території Мартинівської сільської ради, наявна проблема доступу до якісної безоплатної правової допомоги, а також низькою є правова обізнаність громадян про свої конституційні права.

Послідовне вирішення цих проблемних питань передбачає стимулювання процесу побудови правової та демократичної України.

 

 

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на підвищення рівня правової освіченості населення, забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, а також на забезпечення доступу громадян до справедливого правосуддя.

 

 

ІІІ. Завдання Програми

 

 

з/п

Завдання

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Розмір фінансування

Терміни виконання

2021

рік

2022

рік

2023

рік

2024 рік

2025 рік

1

Поширення інформації правового характеру

Розроблення, виготовлення та безкоштовне розповсюдження інформаційних матеріалів правової тематики (виготовлення буклетів, брошур, листівок, плакатів, інформаційних стендів, та інше.)

Мартинівська сільська рада,виконавчий комітет Мартинівської сільської ради, Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»)

0

1000

1000

1000

1000

Щорічно до 30 грудня

2

Забезпечення «зовнішнього інформування»  про систему БПД

Розміщення інформації на території населених пунктів громади  (сіті-лайти, лайт-бокси, інтерактивні табло, банери, бігборди  тощо) про доступність до безоплатної правової допомоги

Мартинівська сільська рада,виконавчий комітет Мартинівської сільської ради, Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»)

0

1000

1000

1000

1000

Щорічно до 30 грудня

3

Підвищення правової освіченості населення та виховання молоді у дусі нетерпимості до правопорушень

Забезпечення правопросвітницьких заходів (семінарів, лекцій, занять, виховних бесід) для дошкільнят та шкільної молоді (придбання канцтоварів, паперу, фото рамки, призи та   інше, розміщення інформації в ЗМІ що належать до відання Мартинівської сільської ради)

Мартинівська сільська рада,виконавчий комітет Мартинівської сільської ради, Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»)

0

1000

1000

1000

1000

Щорічно до 30 грудня

4

Забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги

Організація та забезпечення функціонування дистанційного, мобільного  пункту доступу до безоплатної правової допомоги та адресної допомоги. (забезпечення автотранспортом, пальним тощо)

Мартинівська сільська рада,виконавчий комітет Мартинівської сільської ради, Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»)

0

1000

1000

1000

1000

Щорічно до 30 грудня

Всього коштів:

0

4000

4000

4000

4000

 

 

 

ІV. Ресурсне забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті та за рахунок інших джерел, що не заборонені чинним законодавством. Виконавці Програми в межах бюджетних призначень передбачають у відповідному кошторисі цільові кошти на її фінансування.

Загальна сума фінансування Програми складає 16 000 гривень.

 

V. Термін виконання Програми

 

Початок реалізації Програми – січень  2021 року.

Завершення Програми – грудень 2025 року.

 

  1. Координація та контроль за реалізацією Програми

 

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Мартинівська сільська рада та її виконавчий комітет.

Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2021 - 2025 років здійснюватиме Мартинівська сільська рада, яка є розробником Програми.

Виконання Програми здійснює виконавчий комітет Мартинівської сільської ради спільно з Полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»).

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми: моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів відповідними постійними/тимчасовими комісіями Мартинівської сільської ради; голові Мартинівської сільської ради щороку в січні місяці інформувати на сесії відповідної ради про хід виконання Програми за попередній рік.

 

  1. Виконавці Програми

 

Виконавцями Програми є Мартинівська сільська рада та Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (відділ «Карлівське бюро правової допомоги»).

 

 

VIII. Очікувані результати виконання Програми

 

 

Виконання Програми дасть змогу:

 

 - реалізувати положення Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

 - підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації;

 - забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які її потребують, зокрема шляхом формування ефективної мережі державних та неурядових провайдерів правової допомоги, залучення до цієї мети громадських організацій, параюристів, медіаторів тощо;

 - надати практичну допомогу жителям Мартинівської сільської ради у реалізації своїх прав та обов’язків.

 

 

 

 

       Сільський голова                                                      Віктор Котенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь