A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мартинівська територіальна громада
Полтавська область, Полтавський район

Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівників закладів культури, які належать до комунальної власності Мартинівської сільської ради Карлівського району Полтавської області.

Дата: 05.04.2021 10:08
Кількість переглядів: 16

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

шоста позачергова  сесія восьмого  скликання

 

       РІШЕННЯ

 

  01 квітня 2021 року                                        с.Мартинівка

                                                           

 

Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівників закладів культури, які належать до комунальної власності Мартинівської сільської ради Карлівського району Полтавської області

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, законів України «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», Мартинівська сільська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок призначення за конкурсом керівників закладів культури, які належать до комунальної власності Мартинівської сільської ради Карлівського району  Полтавської області (додається).

 

 2.Рекомендувати Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечити виконання даного Порядку.

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та  соціальної політики та  заступника сільського голови О.А. Родика.

 

          

  Сільський голова                                               В.І. Котенко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення VI позачергової сесії  Мартинівської сільської  ради восьмого скликання

01.04.2021 року

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА  КОНКУРСОМ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ЩО Є У КОМУНАЛЬНІЙ  ВЛАСНОСТІ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  1. Загальні положення

 

    1. Відповідно до законів України «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру» «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» керівники закладів культури, що є у комунальній  власності Мартинівської сільської ради Карлівського району Полтавської області (далі по тексту – керівники закладу культури) призначаються на посаду за рішенням Мартинівської сільської ради (далі по тексту – Рада) шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

1.2. Керівник  закладу культури може брати участь у конкурсі, передбаченому статтею 21 Закону України «Про культуру», на посаду художнього керівника у відповідному закладі культури. У разі якщо керівник закладу культури стане переможцем конкурсу на посаду художнього керівника, він може здійснювати суміщення посад (професій) керівника відповідного закладу культури та художнього керівника.

 

2. Вимоги до керівника закладу культури

 

2.1. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, яка володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2.      Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

-     за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-     має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-     є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління майном закладу культури, галузеву політику і розвиток закладу культури.

 

3.  Порядок конкурсного добору керівника закладу культури

 

3.1. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

3.2. Конкурсний добір керівника закладу культури складається з таких етапів:

-     оголошення Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради (далі по тексту – Відділ освіти, культури та спорту) конкурсу на посаду керівника закладу культури;

-     формування складу конкурсної комісії;

-  подання документів кандидатами на посаду керівника закладу культури;

-     добір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

-     призначення Радою керівника закладу культури.

3.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Відділ освіти, культури та спорту.

3.4. Відділ освіти, культури та спорту оголошує конкурс на посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3.5. Відділ освіти, культури та спорту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту керівника закладу культури інформує його про завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту та про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

3.6. Для оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради готує відповідний проект рішення сільської ради щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

Сільський голова  направляє даний проект до постійних комісій  для розгляду та внесення пропозицій.

3.7. Після прийняття Радою рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури Відділ освіти, культури та спорту оприлюднює оголошення на офіційному веб-сайті Мартинівської сільської  ради, на сайтах закладів культури, або в районній газеті «Життя і слово» та в будь-який інший спосіб.

3.8. Оголошення про конкурс на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

4.Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

 

4.1. Конкурсна комісія складається з 9 членів.

4.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується наказом начальника відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради.

Відділ  формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

4.3. Для проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури до персонального складу конкурсної комісії включаються:

2 кандидатури - від Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради,

2 кандидатури – працівники закладів культури селищ Білухівки та Варварівки,

1 кандидатура – від  громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

2 кандидатури – старости Білухівського та Варварівського старостинських округів;

2 кандидатури - від депутатів, членів постійних комісій (1 кандидатура від постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики, 1 кандидатура від постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку),

4.4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від депутатів сільської ради обираються на засіданні постійних комісій ради одночасно із розглядом проекту рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури.

У випадку створення декількох конкурсних комісій з обрання керівника закладу культури, один і той же депутат сільської ради може брати участь у різних конкурсних комісіях на посаду керівників закладів культури. 

4.5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-     за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-     має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-     є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи Ради;

4.6. За результатами поданих  пропозицій Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради протягом 14 календарних днів готує наказ щодо створення конкурсної комісії та її складу.

Конкурсна комісія вважається повноважною, якщо її склад затверджено  у кількості не менше 9 осіб.

4.7. Начальник Відділу у наказі щодо створення конкурсної комісії призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

 4.8. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

4.9. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів виконавчої влади, а також учасників конкурсу.

 

       5. Подання документів для участі в конкурсі

 

5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

5.2. Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника закладу культури кандидати упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають наступні документи:

-     заяву про участь у конкурсі  на ім’я начальника Відділу;

-  згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-     автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-     копію документа, що посвідчує особу,

-     копію документів про вищу освіту;

-     два рекомендаційні листи довільної форми;

-     мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надаються або надсилаються на поштову та/чи електронну адреси Відділу у встановлений у підпункті 5.2. пункту 5 строк.

5.3. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Відділ оприлюднює подані документи на своєму офіційному веб-сайті.

5.6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту  Відділу або сільської ради, які передаються конкурсній комісії.

 

       6. Добір кандидатів на посаду керівника закладу культури

та призначення керівника

 

6.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. Відділ забезпечує відео- або аудіо фіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, де публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.3. Відділ не пізніш як за 5 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання протягом 10 днів після закінчення строку приймання документів.

6.5. Рада до початку проведення конкурсної комісії передає її голові всі матеріали від кандидатів на посаду керівника закладу культури.

6.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пункті 2.3. цього порядку, за рішенням конкурсної комісії.

6.8. Друге засідання конкурсної комісії  проводитися через 3 дні після проведення першого засідання. 

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

-     післядипломна освіта у галузі управління;

-     ступінь MBA (Masterof Business Administration), MPA (Masterof Public Administration), MLA (Mastero f Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

-     науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

-     досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

-     володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

-     досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

-     схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

-     бездоганна ділова репутація.

6.10. Конкурсна комісія на другому засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

6.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.12. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.13. Відділ на другий день після прийняття рішення конкурсної комісії щодо переможця на посаду керівника закладу культури оприлюднює її рішення на офіційному веб-сайті Відділу та Ради.

6.14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному у пунктах 3 - 6 цього порядку.

6.15. Рада зобов’язана призначити переможця конкурсу керівником закладу культури не пізніше ніж за 2 місяці з дня оголошення конкурсу.

Підставою для прийняття рішення про призначення керівника закладу культури є результати засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця.

6.16. Голова конкурсної комісії подає начальнику Відділу результати проведеного конкурсу на посаду директора закладу культури, на підставі якого відділ готує проект рішення щодо призначення особи, яка перемогла у конкурсі, на посаду керівника закладу культури строком на п’ять років.

Після прийняття сільською радою рішення про призначення особи на посаду керівника закладу культури, за результатами конкурсу, Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради готує контракт  (2 примірники), підписує у даної особи та візує у встановленому порядку.

У разі, якщо  конкурс відбувся у міжсесійний період – начальник відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради  за результатами конкурсу видає наказ та  готує контракт  (2 примірники) з послідуючим погодженням призначення керівника закладу культури на черговій сесії.

16.17. Строк дії контракту 5 років.

 

6.18. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

 

Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

-  програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

-     умови оплати праці керівника;

-     критерії оцінки праці керівника;

-  особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

-    заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

-    особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

6.19. Один примірник контракту зберігається у Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, другий – видається керівникові.

6.20. При укладенні контракту з керівником закладу культури застосовується форма контракту згідно з Додатоком  2 до Порядку призначення і звільнення з посад керівників з посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Мартинівської сільської ради.

 

 

Начальник управління правового

та кадрового забезпечення

виконавчого комітету

Мартинівської сільської ради                          І.А. Сущенко

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь